Kredi Risk Analizi

Bu Eğitimden Önce :

- Yönetim Muhasebesi

- Excel ile Finansal Modelleme

Bu Eğitimden Sonra :

Hedge Fonlar Karar ve Yönetimi

Hazine Yönetimi

Tarih :07 - 08 Şubat 2011 - 2 Gün

Yer :The Plaza Hotel

Ücret : 1.680 TL

Kurumsal Kredi Risk - Genel Tanıtım

Kurumsal Kredi Risk Temelleri

* Kredi Riski
Kredi risk olayları (iflas, ödeme problemleri,, ba
şarısızlık vb ) ve Türleri
Iflas süreci
Kredi kalitesinde bozulma ve göç risk
i
*
İçsel Kredi Riskleri
o Kurumsal i
ş stratejilerinden kaynaklanan riskler
o Finansman politikalarından kaynaklanan riskler
* Kurumsal Kredi Risk Anatomisi
o Krediler, tahvil ve di
ğer pasifler
o Senior, Junior ve ikincil borç
o
Şarta bağlı riskler/ Bilanço dışı riskler

Kurumsal Kredi Risk Değerlendirme

* Temel İlkeleri
* Örnekler ve Küçük Egzersizler

* Finansal Strateji Dinamikleri, Performans ve Kazançlar
Kurumsal finansman stratejisi , Kazançlar , Oranlar/Karlılık (hazine hedefleri)

Mali performans
Istikrar ve Mali Analiz
o Genel mali tablo analizi
o Mali maskaralık ve di
ğer hileler
* Finansal Esneklik ve Likidite
o Operasyonel ve nonoperasonal esneklik
o Likidite riski ve oranları, likidite kaynakları
o Nakit akı
ş GAP analizi (finansman açığı)
o Refinancing risk (ön ödeme, olgunla
şan borç)
* Nakit Akı
şı, Solvency Borç - Yetenek
o nakit akım tablosu ve nakit akı
ş oranları incelemsi
o Serbest nakit akı
şı borç ve ölçüm kapasitesi tanımlanması ve değerlendirilmesi ödeme
Mali Olmayan Faktörlerin Analizi
o Makro faktörler, i
ş stratejisi, sektör (Porter Model)
o Değerlendirilmesi yönetim ve mülkiyet yapısı

Kurumsal Borç Dış Değerlendirme

* Rating Kurumları ve Önemi
* De
ğerlendirme Yöntemleri
* De
ğerlendirme Süreci
* Derecelendirme ve yorumların

*Türleri ve Dereceler

* Ölçme Değerlendirme Performans

İç Değerlendirme Modeli

* Ko
şulları Basel II kapsamında
* Bina, Kalibre ve Uygulama ve
İç Değerlendirme Sistemi

o İstatistiksel varsayılan tahmin yöntemleri
o Kıyaslama ve PDS göç
* Hesaplama Zararlar Varsayılan Given
o Gereksinimleri
Basel "geriye" LGD seyir ile problem o
o Küçük egzersiz
* Örnekler ve Küçük Egzersizler
* Do
ğrulama İç Değerlendirme Sistemleri
*
İç Dereceler den hesaplayın Düzenleme ve Ekonomik Sermaye Sistemi Çıkışlar Kullanma
* Örnek Olay
İncelemesi ve Egzersiz

Kurumsal Kredi Risk Kontrol

Kredi Riski Yönetimi için Yöntemler

* Genel Bakış
* Finansal Sözle
şmelerinde üzerinden Kredi Risk Azaltıcı
o Olumlu sözleşmeler
o Negatif sözle
şmeler
o Mali sözle
şmeler

* Kredi Risk Transferi ve Varlığa Dayalı Finansman
o Kredi garantisi
o Kredi türevleri
o Menkul ve Proje Finansmanı
* Raporlama ve Yönetim Kontrol

Our Partners

Site Mahallesi, Kerim Sokak No: 27/14 Ümraniye 34760 - İSTANBUL- TÜRKİYE

+90 212 322 0444 - +90 850 302 0433

e mail: customer [@] istanbulinstituteoffinance.com