Suç Gelirlerinin (Kara Para) Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine (AMLCFT) ilişkin uluslararası (FATF-OFAC-AB-BM) ve ulusal (MASAK) düzenlemeler – Avrupa’da yürürlükte olanlar gibi – bu tür şüpheliler için bir araç olarak çeşitli izleme yazılımları (uyum prgramı) kullanacak yükümlü kuruluşların faaliyetlerinin izlenmesinde son derece dikkatli olmayı gerekli kılmaktadır.

Bankalar (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kalkınma ve yatırım bankaları hariç ve katılım bankaları dâhil), Sermaye piyasası aracı kurumları, Sigorta ve emeklilik şirketleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi[1] (bankacılık faaliyetiyle sınırlı olmak üzere), Kambiyo mevzuatında belirtilen A grubu yetkili müesseseler, Finansman, faktoring ve finansal kiralama kuruluşları, Portföy yönetim şirketleri, Elektronik para kuruluşları, Ödeme kuruluşları (münhasıran fatura ödemelerine araclılık hizmeti, münhasıran ödeme emri başlatma hizmeti ve münhasıran ödeme hesabına ilişkin bilgilerin sunulması hizmetini sağlayanlar hariç), 16.09.2008 tarihli ve 26999 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik (Uyum Yönetmeliği) ile düzenlenmiştir. Bu kapsamda, Tedbirler Yönetmeliği’nin 4/1 maddesinde sayılan yükümlülerden Uyum Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesi kapsamında uyum programı oluşturmakla yükümlü olarak belirlenmişlerdir.

Küresel dijitalleşme, şüpheli para hareketlerini gizlemek için bazı avantajlar sunabilir, ancak aynı zamanda benzeri görülmemiş işleme kapasitesine sahip işlem izleme çözümlerinin geliştirilmesini de sağlamıştır.

İFE Prosegur AMLCheck Türkiye ortaklığı ile yükümlü kuruluşlar için , İspanya pazarında 360º modeliyle tüm yelpazeyi kapsayan tek yazılım olan AMLcheck yazılımını yükümlüler için hizmete sunmaya başlamıştır.

AMLcheck yazılımı, her şirketin yasal gerekliliklerine ve uyum protokollerine uygun olarak taramayı otomatikleştiren güç sağlar; böylece uyum birimlerinde çalışan insan kaynakları, tespit edilen şüpheli işlemleri yetkililere bildirmek için analize ve sonraki müdahaleye odaklanabilir.

AMLcheck, her şirketin özel ihtiyaçlarına uyacak şekilde mümkün olduğunca fazla esneklikle tasarlanmıştır.

Yazılım, mevzuattaki değişiklikler, pazardaki değişiklikler veya şirketlerin işlerindeki değişiklikler nedeniyle sürekli gelişmektedir. Bu şemsiye altında, yapılandırmadaki ayrıntı düzeyi gerçekten dikkat çekici.

AMLcheck, izlenen adların fonetik bileşenlerini, yani nasıl telaffuz edildiklerini analiz eden algoritmalarla çalışır, böylece yanlış bir karakter girildiğinde yanlış uyarılar üretmez. Ayrıca, her mevzuatın özelliklerine uygun olarak vakaları tespit etmek için makine öğreniminin dahil edilmesi konusunda eğitim verir.

AMLCheck Demo talepleriniz için lütfen ife@ife.com.tr veya 0212 322 0444 numaralı telefonumuzu arayarak bilgi alabilirsiniz.