İFE , Ocak 2020 tarihinde TCFD’ye üye olarak TCFD tavsiyelerine desteklediğini kamuoyuna açıklıyor ve  iklimle ilgili daha esnek bir finansal sistem oluşturmak için destek verdiğimizi beyan ediyoruz.