SİTE İÇİ ARAMA

MV06 - Vergi Kavramı,Vergi Yönetimi ve Avantajlar-Transfer Fiyatlaması

Bu eğitim temel düzeyde vergi mevzuatına bilgisine sahip olup kurumlarda idari ve mali birimlerde çalışanlar

ile mali müşavirlik, bağımsız denetçilik ve iç denetçilik gibi sınavlara hazırlanan çeşitli meslek mensuplarına Türk vergi mevzuatı konusunda genel, sistematik ve öz bilgi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.Program sonunda katılımcılar Türk vergi sisteminin yapısı ve vergi mevzuatı konusunda genel olarak daha derin ve sistematik bilgi sahibi olabilecek, sınavlara hazırlananlar konulara daha hakim ve sınav soruları ile daha aşina olacak ve uygulamanın içinden gelen katılımcılar ise bilgilerini güncelleme imkanı bulmuş olacaklardır.

 

Programda Öne Çıkan Özellikler ve Sunum :Devlet açısından gelir, mükellef açısından ise ödeme yükümlülüğünü ifade eden vergi Anayasamıza göre hukuk devleti olmanın bir gereği olarak sıkı kurallara bağlanmıştır. Söz konusu kurallar gerek usul gerekse vergilendirme yönünden devlet ve mükellefler açısından bağlayıcı nitelik taşımaktadır. Vergiye ilişkin kurallar Anayasa hükmünden başlamak üzere kanun, yönetmelik, Bakanlar Kurulu kararı, tebliğ, yargı kararları, özelge gibi belli bir hiyerarşi seti içinde yer almaktadır. Yukarıda yer alan her bir vergiye ilişkin söz konusu kurallar setini işlemeyi amaçlayan bu programda hem vergiye ilişkin usul hükümleri hem de vergi konusuna ilişkin maddi vergi mevzuatı işlenmektedir.

Seminerde; uygulamada daha çok karşılaşılan vergi uygulamaları üzerinde daha fazla durulacak, diğer konular ise özet olarak sunulacaktır.

Sunumlar powerpoint üzerinden yapılacak olup her bir vergi mevzuatı setinin uygulama şekli örnek olaylarla anlatılacaktır. Söz konusu sunumlar doküman şeklinde dersten önce katılımcılara dağıtılacaktır.

 

EĞİTİM İÇERİĞİ :

Ø VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI (KANUN, YÖNETMELİK, BKK, TEBLİĞ, ÖZELGE, YARGI KARARLARI )

Ø VERGİYLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

Ø TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN YAPISI

Ø VERGİ USUL KANUNU

ü Vergilendirme Süreci (Tarh, Tebliğ, Tahakkuk)

ü Mükelleflerin Ödevleri

ü Vergi Hukukunda Sorumluluk

ü Değerleme ve Amortisman Uygulaması

ü Süreler, Vergi Hataları ve Zamanaşımı

ü Gecikme Faizi- Gecikme zammı

ü Vergi Cezaları

Ø GELİR VERGİSİ MEVZUATI

ü Gelir Vergisine Tabi Gelir Türleri (Unsurları)

ü Mükellefiyet Şekilleri (Tam Mükellef – Dar Mükellef)

ü İndirilebilecek Giderler (Gelir Unsurları itibariyle)

ü Menkul Kıymet ve Sermaye Gelirlerinin Vergilendirilmesi

ü Tevkifat (Kesinti) müessesesi

ü Gelirlerin Toplanması

ü Gelir Vergisinde Beyan ve Beyanname Çeşitleri

ü Geçici Vergi

Ø KURUMLAR VERGİSİ MEVZUATI

ü Kurumlar Vergisine Tabi Kurumlar

ü Mükellefiyet Şekilleri

ü Muafiyet ve İstisnalar

ü Verginin Beyanı ve Beyanname çeşitleri

ü İndirilebilecek – İndirilemeyecek Giderler

ü Örtülü Sermaye – Örtülü Kazanç

ü Kurumlar Vergisinde Tevkifat Uygulaması

Ø KATMA DEĞER VERGİSİ MEVZUATI

ü Vergisinin Konusuna Giren Teslim ve Hizmetler

ü Teslim ve Hizmet Sayılan Haller

ü Mükellef – Vergi Sorumluluğu

ü Verginin Matrahı

ü Vergiyi Doğuran Olay ve Vergilendirme Dönemi

ü Verginin Beyanı ve Ödenmesi

Ø BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ (BSMV)

Ø DAMGA VERGİSİ

 

Eğitim Bilgileri :

Eğitim Tarihi

09-10 Mayıs 2019 | Perşembe-Cuma

Eğitim Yeri

Swissotel The Bosphorus

Ücret

2.890 TL+KDV

Kayıt için burayı tıklayarak web üzerinden işlemlerinizi yapabilirsiniz

İletişim için : 0212 322 0444 Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

 

Site Mahallesi, Kerim Sokak, No: 27/14 Ümraniye 34760 İstanbul

0212 322 0444 - 0850 302 0433

ife [@] ife.com.tr